fbpx
  • +31 (0) 6 131 102 51
  • Op afspraak
Shopping cart

No products in the cart.

Koi5er > Producten > Waterbehandeling > Algen > Velda Crystal Clear 1000 ml voor 10.000 liter water
  • Sku: 120033
  • Levertijd: 2-3 werkdagen

Velda Crystal Clear 1000 ml voor 10.000 liter water

26.00

maakt vijverwater weer helder

Vergelijk
Beschrijving

Velda Crystal Clear 1000 ml voor 10.000 liter water

Crystal Clear maakt het groene, troebele water snel weer helder. De werking van Crystal Clear berust op een volkomen onschadelijke reactie, die iedere vorm van vertroebeling in het water doet samenklonteren. Deze klontering slaat gedeeltelijk op de bodem neer en blijft gedeeltelijk drijven. Om een goed resultaat te verkrijgen is het belangrijk dat dit vuil wordt afgeschept.

 

De meest geschikte periode om tuinvijvers in te richten of te vernieuwen is het najaar. Door het tanende daglicht blijft het water helder. Verder, eveneens belangrijk, heeft het vijverwater tot het voorjaar gelegenheid een zeker bacterieel evenwicht op te bouwen. Wanneer nu in maart/april voldoende echte waterplanten, zoals hoornblad, waterpest, en kikkerbeet in de vijver worden aangebracht, blijft het water helder, omdat bacteriën en waterplanten voor een natuurlijk evenwicht zorgen.

 

In de praktijk echter worden vijvers meestal in het voorjaar of zomer aangelegd of schoongemaakt en van vers water voorzien. Het gevolg daarvan is, dat door afwezigheid van een bacterieel evenwicht en geholpen door de intensieve voorjaars- en zomerzon, meestal binnen 14 dagen het water groen kleurt. Voor de fauna (vissen, kikkers, larven etc.) heeft dit groene water geen nadelige gevolgen. Maar voor de waterplanten is het funest. En een heldere natuurlijke vijver wordt juist in stand gehouden door een goede plantengroei.

 

Zodra het water helder is dient u voldoende zuurstofplanten (zoals hoornblad, waterpest en fonteinkruid) aan te brengen. Deze houden het water ook op de lange termijn helder. Goede diensten bewijzen ook drijfplanten (zoals kikkerbeet, watergentiaan en het azolla drijfvarentje).

 

Samenstelling:

  • Aluminium chloride hydroxide sulfaat: 75 ml per 250 ml Velda Crystal Clear
  • Ijzertrichloride 5 ml per 250 ml Velda Crystal Clear
  • Zoutzuur 0,25 ml per 250 ml Velda Crystal Clear

DE:

Velda Crystal Clear 1000 ml für 10.000 Liter Wasser

Crystal Clear klärt schnell das grüne, trübe Wasser. Die Wirkung von Crystal Clear beruht auf einer völlig harmlosen Reaktion, bei der jede Form von Trübung im Wasser verklumpt. Diese Verklumpung setzt sich teilweise am Boden ab und schwimmt teilweise. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, dass dieser Schmutz abgeschöpft wird.

 

Die am besten geeignete Zeit, um Gartenteiche zu dekorieren oder zu erneuern, ist der Herbst. Das schwindende Tageslicht hält das Wasser klar. Wichtig ist auch, dass das Teichwasser bis zum Frühjahr Zeit hat, um ein bestimmtes Bakteriengleichgewicht aufzubauen. Wenn im März / April genügend echte Wasserpflanzen wie Hornkraut, Wasserpflanze und Froschbiss im Teich ausgebracht werden, bleibt das Wasser klar, da Bakterien und Wasserpflanzen für ein natürliches Gleichgewicht sorgen.

 

In der Praxis werden Teiche jedoch normalerweise im Frühjahr oder Sommer gebaut oder gereinigt und mit frischem Wasser versorgt. Infolgedessen wird das Wasser aufgrund des Fehlens eines Bakteriengleichgewichts und unterstützt durch die intensive Frühlings- und Sommersonne normalerweise innerhalb von 14 Tagen grün. Dieses grüne Wasser hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Fauna (Fische, Frösche, Larven usw.). Aber es ist katastrophal für die Wasserpflanzen. Und ein klarer natürlicher Teich wird durch gutes Pflanzenwachstum erhalten.

 

Sobald das Wasser klar ist, müssen Sie ausreichend Sauerstoffpflanzen (wie Hornkraut, Wasserpflanze und Teichkraut) auftragen. Diese halten auch das Wasser langfristig klar. Schwimmende Pflanzen (wie Froschbiss, Wasserzian und der schwimmende Azolla-Farn) bieten ebenfalls gute Dienste.

 

Zusammensetzung:

  • Aluminiumchloridhydroxidsulfat: 75 ml pro 250 ml Velda Crystal Clear
  • Eisentrichlorid 5 ml pro 250 ml Velda Crystal Clear
  • Salzsäure 0,25 ml pro 250 ml Velda Crystal Clear
Extra informatie
Gewicht 065 kg
Afmetingen 75 × 75 × 21 cm
Merk

Velda

Waterbehandeling toepassing

Slib, Tegen zweefalg

Inhoud (ml)

1000 ml

Back To Top