fbpx
  • +31 (0) 6 131 102 51
  • Op afspraak
Shopping cart

No products in the cart.

 Waterwaardes

Basis van elke koivijver zijn de waterwaardes.
Ideale waterwaardes voor een koivijver.
Ammoniak 0
Nitriet 0
Nitraat 0
PH 7 -8
Gh Minimaal 5
KH Minimaal 6
stikstofkringloop vijver
stikstofcyclus

Testsets om waterwaarden mee te meten.

Ph-Kh-Gh | Ammoniak | Nitriet | Nitraat | Test strips
PH-Waarde
PH geeft weer wat de zuurgraad is van het water, waarbij 1 zuurgraad het hoogst is en 14 het meest basisch. PH neutraal kom je uit op 7. Beste voor koi is als water tussen 7 en 7.5 licht.
Snelle PH daling kan veroorzaakt worden doordat er veel sneeuw of regen in de vijver terecht komt. Verstandig is om dan met kraanwater te gaan verversen.
 
ph schaal

Producten voor pH waarde

Velda Ph Min
KH-Waarde
KH-waarde geeft weer wat de carbonaathardeid is van het water, hoe hoger de kh hoe minder kans op toename van zuren in het water. KH is verbonden met de PH waarde. Bij een te lage KH waarde is de kans groot dat de Ph waarde gaat schommelen. Minimale KH waarde 5  beste is KH waarde van 8.
Tabel C02 Gehalte en schommelingen.
Het rechts staande tabel is horizontaal de Ph waarde en Verticaal de Kh zichtbaar daarin wordt de CO2 waarden weergegeven.
De kleur Geel geeft weer dat er te weinig CO2 in het water zit. Dit komt vaak voor in de natuur, planten kunnen redelijk goed groeien bij lage koolstofdioxide waarde.
De kleur Groen houdt in dat de verhouding perfect of goed zijn. Bij een CO2 waar tussen de 15-25MG/ltr kunnen planten uitbundig groeien, dit is ook afhankelijk aan de voedingstoffen die in het water zitten (Nitraat)
De kleur Rood houdt in dat er te veel CO2 in het water zit. Dit kan brengt de vissen in moeilijkheden zoals moeite met ademhalen of nog erger vissen kunnen er aan dood gaan.
 
 

Producten Kh waarde te verhogen

Velda Kh plus | Takazumi Kh +
GH-Waarde
GH-waarde geeft weer wat de hardheid is van het water. Hoeveel calsium en magnesium zouten bevinden zich in het water. GH waarde  is belangrijk waarde voor planten en micro-organisme optimale waarde is minste 8 maximaal 12. Waarom is GH-waarde relevant voor koi? GH-waarde staat in verbinding met de PH zuurgraad, daarnaast heeft GH invloed osmoseproces (interne Zout/waterbalans) van een koi. Bij hard water heeft een koi minderproblemen met osmose proces. Dit is dan een reden waarom mensen zout toevoegen aan het water om zo koi te verlichten als ze stress of ziek zijn.
 
Afbeelding hier naar word kaar van Nederland weergeven met de waterhardheid per regio. Dit houdt in per regio kan er grote verschillen zijn in de Kh en Gh waarde van het kraanwater.
Waterhardheid nederland KH

Producten Gh waarde te verhogen

Velda Kh plus | Takazumi Kh +
Ammoniak
Van ontlasting komt Ammoniak
Ammoniak is zeer schadelijk voor een koi. Daarom is het belangrijk om de waterwaardes goed in de gaten te houden. Bij teveel ammoniak in het water is het dodelijk voor koi,s, symptomen voor te hoog ammoniak waarde is dat koi lucht gaat happen omdat de kieuwen wordt aangetast, ook kunnen de vinnen worden aangetast. 
Oorzaken vaak bij nieuwe vijver filters  functioneert nog niet optimaal. Filter problemen (te klein filter) beste is een filter met een ruime overwaarde. Te hoge visbezetting ( 1 koi op 1000 liter).
Ammoniak verhoging voorkomen kan doormiddel van bacteriën toe te voegen aan het filter. Wekelijks 10% water verversen
0.15< MG/L Water verversen
0.5-2 MG/L Problemen
Boven 2 MG/L Dodelijk
koi5er koivoer - ammniak

Producten tegen ammoniak

Takazumi ammofix | Sanikoi Liqbacterie | Aqua pure pond | Aqua Pure Filter start
Nitriet
van Ammoniak komt Nitriet.
Nitriet is ook schadelijk voor een koi van Ammoniak, maar let op dat hoge nitriet waarde over een langer periode schadelijk is voor koi. Belangrijk is om regelmatig de waterwaardes te meten om dit te voorkomen. Bij nieuwe vijvers is het verstandig om extra bacteriën toe te voegen aan het filter.
  • Nieuwe vijvers
  • Te groot vissenbestand
  • Veel organisch afval
  • Een te klein of onevenwichtig bacteriebestand

0.15 MG/L Waterverversen
0.5-2 MG/L Problemen
Boven 2 MG/L Dodelijk
Koi5er Functie Vijver filter
Nitraat
Van Nitriet komt Nitraat
Nitraat is een rest producten van Ammoniak>Nitriet, bij  goed functioneren van  het filter is er altijd Nitraat aanwezig in een koi vijver. Omdat het filter constant bezig is met verwerking van Ammoniak>Nitriet (koivoer).
Lage concentratie Nitraat geeft geen effect op de vijver en vissen. Bij een te hoge concentratie kan het op langer termijn schade aanrichten. Als er teveel Nitraat in het water zit helpt de natuur een handje met zweef alg of draad alg hierdoor neemt de nitraat gehalte af in het water.
Om alg groei te voorkomen.
 water verversen 10% elke week.
Of gebruik planten om Nitraat uit het water te filteren, aangezien nitraat functioneert als soort planten voeding.
stikstof cyclus
Back To Top